2017.gada 14.septembrī Tallink Hotel Riga notika konference “Latvijas dokumentu un informācijas pārvaldības konference 2017”, kur uzstājās Igaunijas un Latvijas nozares speciālisti daloties pieredzē par dokumentu un informācijas pārvaldības attīstību.

Konferenci atklāja Igaunijas informācijas pārvaldības jomas speciālists Veiko Berendsens, kurš stāstīja par dokumentu pārvaldības normu un prakses paralēlu attīstību Igaunijā, tās plusiem un mīnusiem. Viņa uzstāšanās laikā uzsvars tika likts uz terminoloģijas lietojumu un ilglaicīgās domāšanas nozīmīgumu. Igaunijas Nacionālā arhīva projekta vadītājs Koits Sārevets sniedza savu ieskatu pārejā no papīra dokumentu arhivēšanas uz digitālo arhivēšanu. Interesenti tika iepazīstināti ar šo procesu saistītajām iespējām un draudiem. Speciālists pievērsa uzmanību profesionālas datu pārvaldības un ilglaicīgas glabāšanas nozīmei un to radītiem izaicinājumiem.

Latvijas Nacionālā arhīva direktors Gatis Karlsons iezīmēja nozīmīgākos jomu regulējošos normatīvos aktus Latvijā un veica vispārīgu salīdzinājumu starp Latviju un Igauniju. Personas datu aizsardzības eksperts Māris Ruķers sniedza ieskatu Eiropas Savienības datu aizsardzības reformā un ieskicēja galvenos aspektus, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība.

DigitalStream kopā ar Fitek piedalījās “Latvijas dokumentu un informācijas pārvaldības konference 2017”. Fitek iepazīstināja dalībniekus ar dokumentu apstrādes ārpakalpojuma specifiku un priekšrocībām. Digitalstream demonstrēja vidējās jaudas skenerus, kas atbilst uzņēmuma ikdienas funkciju nodrošināšana. Vairāk par demonstrētajiem skeneriem lasiet:
Fujitsu ScanSnap SV600
Fujitsu fi-7260
Fujitsu fi-7460

FujirtsuNetwork scanner N7100

Dalīties: