Kofax paziņo, ka arī turpmāk tās autorizētais partneris Latvijā ir DigitalStream. Kofax partnera statuss tiek piešķirts uz vienu gadu ar perioda sākumu 1. augustā. Tas sakrīt ar Kofax finanšu gada sākumu. DigitalStream, tāpat kā līdz šim, ir Kofax sudraba partnera statuss.

Šis paziņojums apliecina to, ka Kofax augstu novērtē DigitalStream veikumu sekmīgi pārstāvot kompānijas intereses Latvijā, un nodrošinot augstākā līmeņa servisu Kofax produktiem. Kofax partneri saviem klientiem piedāvā kompānijas produktus un servisu. Partnerim ir pieejams tiešs Kofax tehnisko speciālistu atbalsts, kas ļauj risināt sarežģītas situācijas.

Kofax ir būtiski pilnveidojusi savu produktu portfeli piedāvājot jaunākos risinājumus – Kofax TotalAgility® 7, Kapow™ Enterprise un Altosoft™ Business Intelligence.

Lai uzlabotu Kofax pieejamību publiskam sektoram, ar šo gadu radīts jauns Kofax produktu izplatīšanas kanāls – SIA „DigitalStream” sadarbībā ar partneriem nodrošina Kofax pamatproduktu pieejamību Elektronisko iepirkumu sistēmā. Tas dod iespēju Kofax produktus iegādājoties tieši, neveicot publiskā iepirkuma procedūru.

Dalīties: