1. Konfidencialitātes politika

1.1. Šī tīmekļa vietne pieder, to uztur un pārvalda DIGITALSTREAM SIA, reģistrācijas numurs: 40003613252, juridiskā adrese Kleistu iela 18A-2, Rīga, LV-1067, faktiskā adrese Kleistu iela 18A-2, Rīga, LV-1067. DIGITALSTREAM SIA aizsargā un rūpējas par tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. DIGITALSTREAM SIA apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus – Fizisko personu datu apstrādes likumu un citus normatīvos aktus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

1.2. Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā DIGITALSTREAM SIA ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat un lietojat tīmekļa vietni https://digitalstream.lv/.

2. Datu ieguve un izmantošana

2.1. DIGITALSTREAM SIA apkopo, uzglabā un izmanto šādus personas datus:

2.1.1. Informāciju par Jūsu datoru un tīmekļa vietņu apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci, kādu izmantojat lapas aplūkošanai);

2.1.2. Informāciju, kuru Jūs sniedzat, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai par produktiem;

2.1.3. Jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt DIGITALSTREAM SIA.

2.2. Izmantojot iegūtos datus,DIGITALSTREAM SIA var informēt Jūs par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar tīmekļa vietni.

2.3. Jebkurā laikā Jūs varat dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, janevēlaties saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem, sūtot e-pastu uz info@digitalstream.lv.

2.4. DIGITALSTREAM SIA apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

3. Datu krātuve

3.1. DIGITALSTREAM piederoši serveri un trešo pušu serveri (datu centrs), kuros DIGITALSTREAM SIA apstrādā un uzglabā datus, kas atrodas tikai Eiropas Savienības teritorijā (Latvijā).

3.2. DIGITALSTREAM SIA apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.

4. Piekļuve datiem

4.1. DIGITALSTREAM SIAvar atklāt Jūsu datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

4.1.1. šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt            jebkādu kaitējumu citai personai vai arī DIGITALSTREAM SIA, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un      līdzīgiem riskiem citus šīs Tīmekļa vietnes lietotājus;

4.1.2. tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

4.2. Jums, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

4.2.1. kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;

4.2.2. kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

5. Interneta Protokola adrešu izmantojums

5.1. IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

5.2. DIGITALSTREAM SIA var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. DIGITALSTREAM SIA nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

5.3. DIGITALSTREAM SIA var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Tīmekļa vietni vai citus lietotājus.

6. Sīkdatnes

6.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē tīmekļa vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

6.2. DIGITALSTREAM SIA lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

7. Drošība

7.1. DIGITALSTREAM SIA izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

7.2. Piekļuve tīmekļa vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem DIGITALSTREAM SIA darbiniekiem.

8. Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Tīmekļa vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka DIGITALSTREAM SIA ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

9. Izmaiņas

Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt mainīti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem iepazīties.