Šī gada 26.novembrī DigitalStream kopā ar Gulbenes novada pašvaldības organizēja semināru „Dokumentu digitalizācija jeb efektīva datu aprite”. Seminārā, kā runātāji uzstājās DigitalStream pārstāvis Jānis Puriņš un Fitek pārstāvis Andis Gulbis.

Seminārā centāmies radīt vispārēju ieskatu digitlaizācijas nozares kopējā virzībā, kā arī dalījāmies ar savu pieredzi digitlaizācijas risinājumu ieviešanā, ko esam guvuši, strādājot ar dažādu lielumu uzņēmumiem, jau vairāk kā 15 gadus.

 

Vairākus gadus populārs termins ikvienā progresīvā iestādē un uzņēmumā bija “Paperless”, kas nozīmē biroju bez fiziskiem papīriem, tomēr laika gaitā ir pierādījies, ka šāds mērķis nav sasniedzams funkcionālu un likumisku ierobežojumu dēļ. Uzņēmumi un iestādes aizvien biežāk nonāk pie atziņas, ka sasniedzams mērķis, kas ļauj optimizēt biznesa procesus, palielinot ienākumus un samazinot izdevumus, ir “Less paper”, kas latviski tulkojas kā “Mazāk papīru”.

DigitalStream piedāvātie digitalizācijas risinājumi un produkti ir pielāgojumi dažādu izmēru uzņēmumiem, lai atvieglotu biznesa procesu un veidotu vienotas informācijas plūsmas gan elektroniskiem, gan papīra dokumentiem.

Semināra laikā stāstījām arī par uzņēmuma ABBYY piedāvātajiem produktiem, par kuru oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā kļuvām pagājušajā gadā.

ABBYY  ir vadošais dokumentu konvertēšanas, datu ieguves un valodu programmatūras ražotājs. Galvenās ABBYY pētniecības un izstrādes jomas ir praktiski pielietojamas lingvistikas tehnoloģijas. ABBYY atpazīšanas tehnoloģijas un produkti palīdz cilvēkiem ērti un efektīvi pārvaldīt strauji augošos informācijas apjomus.

FITEK pārstāvis iepazīstināja ar rēķinu digitalizācijas ārpakalpojumu. Šis Fitek piedāvātais digitalizēšanas pakalpojums sastāv no:

  • ēķinu skenēšanas;
  • metadatu izdalīšanas, pārbaudes un koriģēšanas;
  • rēķinu datu sagatavošanas noteiktā formātā;
  •  datu importa uzņēmuma finanšu norēķinu sistēmā, datu pārsūtīšanas.

Šādu risinājumu ir iespējams organizēt gan veicot fizisku rēķinu skenēšanu pie pakalpojuma sniedzēja, gan izmantojot klienta skenētus rēķinus, piemēram, PDF datnes.

 

 

 

Pēc prezentācijām un īsas diskusijas bija arī produktu expo, kur tika demonstrēts ABBYY FlexiCapture rēķinu digitalizācijas risinājums, jaunais Alaris dokumentu skeneris S2060W, kā arī populārais Fujitsu skeneris SV600.

Par šādu risinājumu piemērotību Jūsu uzņēmuma vajadzībām, sazinieties ar mums info@digitalstream.lv

Dalīties: